ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดโพธาราม ซ.สพ. 3197 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโพธาราม ซ.เทศบาล 20 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดโพธาราม ถ.บ่อมะเฟือง ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดโพธาราม ซ.AH16 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดโพธาราม ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดโพธาราม ซ.อบจ. สพ. 2050 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
วัดโพธาราม ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดโพธาราม ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
วัดโพธาราม ซ.2039 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดโพธาราม ซ.2042 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
วัดโพธาราม ซ.2136 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
วัดโพธาราม ซ.รอ. 4026 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดโพธาราม ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธาราม ซ.อจ. 3002 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
วัดโพธาราม ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธาราม ซ.มค. 4031 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
วัดโพธาราม ซ.2065 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดโพธาราม ซ.อจ. 4004 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดโพธาราม ซ.รพช. มค. 3093 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
วัดโพธาราม ซ.2134 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
วัดโพธาราม ซ.อบต. อบ. 3045 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
วัดโพธาราม ซ.ยส. 4014 ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
วัดโพธาราม ซ.2222 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
วัดโพธาราม ซ.สำราญราษฎร์ 12 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดโพธาราม ซ.226 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
วัดโพธาราม ซ.AH121 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดโพธาราม ซ.อบต. ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดโพธาราม ถ.,บ้านหนองโพธิ์ 6, ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดโพธาราม หมู่5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170
วัดโพธาราม อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
วัดโพธาราม ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
วัดโพธาราม ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดโพธาราม ซ.บ้านโพธิ์ 12 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
วัดโพธาราม ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
วัดโพธาราม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
วัดโพธาราม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-511628
วัดโพธาราม ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดโพธาราม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 054-499193
054-499051
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง