ค้นพบจำนวน 74 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอัมพวัน ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดอัมพวัน ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดอัมพวัน ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดอัมพวัน ซ.3501 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดอัมพวัน ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
วัดอัมพวัน ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดอัมพวัน ซ.โยธาธิการ นบ. 2014 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดอัมพวัน ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดอัมพวัน ซ.รบ. 3003 ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
วัดอัมพวัน ซ.222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
วัดอัมพวัน ซ.211 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
วัดอัมพวัน ซ.2096 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
วัดอัมพวัน ซ.สันติสุข ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
วัดอัมพวัน ซ.2350 จ.อุดรธานี 41130
วัดอัมพวัน ซ.รพช. 3137 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
วัดอัมพวัน ซ.ลย. 3173 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
วัดอัมพวัน ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
วัดอัมพวัน ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
วัดอัมพวัน ซ.2104 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
วัดอัมพวัน ซ.นภ. 6002 จ.หนองบัวลำภู 39140
วัดอัมพวัน ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดอัมพวัน ซ.มห. 4004 จ.มุกดาหาร 49150
วัดอัมพวัน ซ.รพช. ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
วัดอัมพวัน ซ.212 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดอัมพวัน ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วัดอัมพวัน ซ.2291 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
วัดอัมพวัน ซ.2055 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
วัดอัมพวัน ซ.ชย. 3004 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
วัดอัมพวัน ซ.อบจ. รอ. 3060 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดอัมพวัน ซ.2203 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
วัดอัมพวัน ซ.อบจ. รอ. 1006 จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวัน ซ.มค. 2029 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดอัมพวัน ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วัดอัมพวัน ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวัน ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดอัมพวัน ซ.2353 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
วัดอัมพวัน ซ.ขก. 3041 จ.ขอนแก่น 40110
วัดอัมพวัน ซ.รอ. 4009 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวัน ซ.2040 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
วัดอัมพวัน ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดอัมพวัน ซ.3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวัน ซ.รพช. มค. 3200 จ.มหาสารคาม 44130
วัดอัมพวัน ซ.ขก. 4038 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
วัดอัมพวัน ซ.อจ. 3008 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
วัดอัมพวัน ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดอัมพวัน ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
วัดอัมพวัน ซ.โยธาธิการ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
วัดอัมพวัน ซ.2210 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
วัดอัมพวัน ซ.2050 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
วัดอัมพวัน ซ.ชย. 3002 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
วัดอัมพวัน ซ.2134 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดอัมพวัน ซ.รพช. ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดอัมพวัน ซ.ชย. 3032 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดอัมพวัน ซ.รพช. อบ. 3236 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
วัดอัมพวัน ซ.ใบบัว 2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดอัมพวัน ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดอัมพวัน ซ.อบ. 4008 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
วัดอัมพวัน ซ.รพช. มค. 3041 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
วัดอัมพวัน ซ.อบ. 4005 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
วัดอัมพวัน ซ.สร. 3044 จ.สุรินทร์ 32130
วัดอัมพวัน ซ.โยธาธิการ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
วัดอัมพวัน ซ.สร. 4017 ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
วัดอัมพวัน ซ.226 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
วัดอัมพวัน ซ.ศก. 4006 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
วัดอัมพวัน ซ.อบต. อบ. 2063 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดอัมพวัน ซ.อบ. 4020 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
วัดอัมพวัน ถ.,วัดอัมพวัน, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วัดอัมพวัน ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดอัมพวัน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
วัดอัมพวัน ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดอัมพวัน ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 036-420339
วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 036-420339
วัดอัมพวัน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 075-470575
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง