ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสมสะอาด ซ.รพช. นค. 3146 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
วัดสมสะอาด ซ.2096 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
วัดสมสะอาด ซ.อบจ. มห. 2015 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
วัดสมสะอาด ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสมสะอาด ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดสมสะอาด ซ.ชย. 46909 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง