logo kapook

temple

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.มหาสารคาม > อ.แกดำ > ต.มิตรภาพ

วัดบ้านเสือกินวัว

 

วัดบ้านเสือกินวัว

 

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.มหาสารคาม > อ.แกดำ > ต.มิตรภาพ
ศาสนสถาน > วัด/พุทธศาสนสถาน

แผนที่ประเทศไทย

ประวัติวัดบ้านเสือกินวัว
บ้านเสือกินวัวก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2340 เดิมมีเรื่องเล่าว่ามีชาวบ้านเดินทางมาจากดอนบ้านหนองแต้หรือปัจจุบันเรียกว่า โรงเรียนมิตรภาพ โดยมาตั้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ประมาณ 3-4 หลังคาเรือน โดยมีผู้บุกเบิกเป็นคนแรกชื่อ นายราชาเนตร ตอนนั้นในหมู่บ้านยังไม่มีผู้ใหญ่บ้านก็เลยแต่งตั้งให้ นายราชาเนตร เป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นคนแรก และในตอนเย็นของวันหนึ่งได้มีเสือเข้ามากินวัวของชาวบ้านที่อยู่ในคอกวัว เป็นวัวของนายอุปราช เสือที่มากินวัวในหมู่บ้านมาจากทางอำเภอบรบือ เพราะมีชาวบ้านพบเห็นก็เลยมาเล่าให้ชาวบ้านฟังหลังจากนั้นผู้ใหญ่ราชาเนตรกับลูกบ้านก็เลยประชุมกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเสือกินวัว จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ๓๗๕ หลังคาเรือน และได้แบ่งการปกครองเป็น ๒ หมูบ้าน คือ บ้านเสือกินวัว หมู่ที่ ๓ และ บ้านเหล่าอุดมหมู่ที่ ๒๐ การก่อตั้งวัดบ้านเสือกินวัวได้เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ตามหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรของกรมการศาสนา ในอดีตวัดบ้านเสือกินวัวเคยเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมที่มีชื่อเสียง โดยพระอาจารย์ลือเป็นเจ้าอาวาส ในขณะนั้น รายนามเจ้าอาวาสวัดบ้านเสือกินวัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๑. พระอาจารย์รุณ ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๓
๒. พระอาจารย์ลือ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๕๐๒
๓. หลวงพ่อเรือง ปี พ.ศ.๒๕๐๒
๔. พระอาจารย์เสาร์ -
๕. หลวงพ่อดี -
๖. พระอาจารย์นาคิน ปี พ.ศ. ๒๕๒๕
๗. หลวงพ่อจันทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕
๘. หลวงพ่อสีหา -
๙. หลวงพ่อนิล -
๑๐. หลวงพ่อสม -
๑๑.พระอธิการประจักษ์ นนฺทโก ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๐
๑๒.พระมหาประกาศ อาภากโร ปี พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน

 

รูปภาพ วัดบ้านเสือกินวัว

รูปภาพ  

วีดีโอ วัดบ้านเสือกินวัว

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ วัดบ้านเสือกินวัว

ข่าว/บทความ