logo kapook

temple

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.นนทบุรี > อ.บางกรวย > ต.บางขุนกอง

วัดนาฬิเก (วัดตะละเก)

 

วัดนาฬิเก (วัดตะละเก)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.นนทบุรี > อ.บางกรวย > ต.บางขุนกอง
ศาสนสถาน > วัด/พุทธศาสนสถาน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ วัดนาฬิเก (วัดตะละเก)

รูปภาพ  

วีดีโอ วัดนาฬิเก (วัดตะละเก)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ วัดนาฬิเก (วัดตะละเก)

ข่าว/บทความ