logo kapook

temple

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.อ่างทอง > อ.เมืองอ่างทอง > ต.บ้านอิฐ

วัดจันทรังษีบ้านนา (วัดหลวงพ่อสด)

 

วัดจันทรังษีบ้านนา (วัดหลวงพ่อสด)

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.อ่างทอง > อ.เมืองอ่างทอง > ต.บ้านอิฐ
ศาสนสถาน > วัด/พุทธศาสนสถาน

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ วัดจันทรังษีบ้านนา (วัดหลวงพ่อสด)

รูปภาพ  

วีดีโอ วัดจันทรังษีบ้านนา (วัดหลวงพ่อสด)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ วัดจันทรังษีบ้านนา (วัดหลวงพ่อสด)

ข่าว/บทความ