ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดคลองไทร ซ.2274 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดคลองไทร ซ.2272 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดคลองไทร ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
วัดคลองไทร ซ.2354 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
วัดคลองไทร ซ.สก. 4020 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง