ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดกลาง ซ.2013 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดกลาง ซ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
วัดกลาง ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดกลาง ซ.311 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดกลาง ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดกลาง ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกลาง ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดกลาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดกลาง ซ.3064 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วัดกลาง ซ.3454 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วัดกลาง ซ.สห. 2010 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดกลาง ซ.340 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
วัดกลาง ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดกลาง ซ.รบ. 2032 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
วัดกลาง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
วัดกลาง ซ.รพช. นค. 4002 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดกลาง ซ.โยธาธิการ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดกลาง ซ.ผ้าขาว ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
วัดกลาง ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดกลาง ซ.รอ. 6058 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดกลาง ซ.2045 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
วัดกลาง ซ.2210 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดกลาง ถ.นรการบริรักษ์ จ.ร้อยเอ็ด 45150
วัดกลาง ถ.ประสานเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
วัดกลาง ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดกลาง ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดกลาง ซ.พลอำมาตย์ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
วัดกลาง ถ.,พรหมราช 3, อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วัดกลาง ซ.2194 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
วัดกลาง ซ.ฉช. 2004 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดกลาง ถ.ราชประสงค์ ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดกลาง ซ.สันติราษฎร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
วัดกลาง ซ.เทศบาลสาย 2 ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
วัดกลาง ซ.เทศบาล 2 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
วัดกลาง ซ.หลักเมือง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดกลาง ถ.บ้านดอน ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วัดกลาง ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดกลาง ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดกลาง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง