วัด / พุทธศาสนสถาน


 
 
วัดหนองมน
วัดโสธรนิมิตร
วัดสนธิกรประชาราม
วัดศรีรัตนคีรี
วัดโบสถ์แจ้ง
วัดบ่อนิมิต
วัดท่าบางสีทอง
วัดทุ่งกระบ่ำ
วัดโคกหลวง
วัดไตรโลก
วัดหุบตาโคตร
วัดป่าพุทธเจดีย์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดไทรทองบ้านดอนพันชาด
วัดศรีแก้งคร้อวนาราม
วัดโสมนัส
วัดโจดนาห่อม
วัดพยัคฆภูมิวราราม
วัดราษฎร์นิมิตร
วัดบำเพ็ญธรรม
วัดสระบัวบ้านกอก
วัดถนนคต
วัดกัทลิวันสาขาที่ 6 วัดหนองป่าพง
วัดป่าคำข่าธรรมมาราม
วัดนครกบินทร์
วัดสองพี่น้อง
วัดบ้านตุ่น
วัดเนินสะอาด
วัดคีรีวงก์
วัดพุมเรียง
 
Kmap Map : โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 55 เวลา 15:37 น.     [แก้ไข]

สถานที่ที่เกี่ยวข้อง : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

คุณเคยได้ยินมาไหมว่าอะไรที่อยู่ใกล้เรา เรามักจะมองข้ามไป ผมเองก็เช่นกัน ผมเป็นคนกรุงเทพฯ เกิดและโตที่กรุงเทพฯ ผมแสวงหาแต่ที่เที่ยวต่างจังหวัด โดยหารู้ไม่ว่าในกรุงเทพฯก็มีสถานที่สวยๆงามๆ อยู่เยอะ สวยขนาดไหน สวยขนาดที่ว่าเป็นที่เที่ยวยอดฮิตของฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยเลยละกัน และเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเที่ยวเป็นอันดับ 24 ของโลก (พ.ศ.2549)

Kmap Map : โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 55 เวลา 15:36 น.     [แก้ไข]

สถานที่ที่เกี่ยวข้อง : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

คุณเคยได้ยินมาไหมว่าอะไรที่อยู่ใกล้เรา เรามักจะมองข้ามไป ผมเองก็เช่นกัน ผมเป็นคนกรุงเทพฯ เกิดและโตที่กรุงเทพฯ ผมแสวงหาแต่ที่เที่ยวต่างจังหวัด โดยหารู้ไม่ว่าในกรุงเทพฯก็มีสถานที่สวยๆงามๆ อยู่เยอะ สวยขนาดไหน สวยขนาดที่ว่าเป็นที่เที่ยวยอดฮิตของฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยเลยละกัน และเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเที่ยวเป็นอันดับ 24 ของโลก (พ.ศ.2549)

ไม่ระบุชื่อ : โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 55 เวลา 15:30 น.     [แก้ไข]

สถานที่ที่เกี่ยวข้อง : วัดป่ามะไฟ

เนื่องด้วย วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยการนำของ ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลายเขต ๑ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนประกอบกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีแก่เด็กและเยาวชนต่อสังคม ซึ่งทางวัดป่ามะไฟได้ดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๓ ปี โดยในแต่ละปีจะมีเด็ก-เยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ คน ในการนี้ได้ท่านพระครูภาวนาธรรมธารีและคณะศิษย์และหน่วยงานต่างๆได้ร่วมสร้างทานบารมี เมตตาบารมี ประกอบการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ร่วมกัน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ได้รับความจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม เช่น อบจ. ปราจีน และ อบต. โคกไม้ลาย โรงเรียนต่างๆในจังหวัดปราจีนและใกล้เคียง จัดกิจกรรมเป็นซุ้มการละเล่นรื่นเริงต่างๆ จัดการแสดงฟ้อนรำ การแสดงละครบนเวที มาเข้าร่วม เป็นต้น
เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ติดต่อแจ้งความประสงค์ร่วมทานบารมีวันเด็กได้ที่ www.watpamafai.org

> [Engine by iGetWeb.com]
http://www.watpamafai.org/index.php?mo=3
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ ,ประชาสัมพันธ์วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ,ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี, ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ,เผยแพร่พระพุทธศาสนา,โครงการ-กิจกรรม,อบรม-ปฏิบัติธรรม

ไม่ระบุชื่อ : โพสต์เมื่อ 14 ม.ค. 55 เวลา 18:31 น.     [แก้ไข]

สถานที่ที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯวังม่วง

กราบถวายความเคารพพระอาจารย์นิคมเป็นอย่างสูงผมพระธีรพัทธ์ตอนนี้พระอาจารย์สบายดีหรือเปล่าส่วนผมสบายดี

ไม่ระบุชื่อ : โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 55 เวลา 13:29 น.     [แก้ไข]

สถานที่ที่เกี่ยวข้อง : วัดพิกุลงาม

วัดพิกุลงามเป็นวัดที่สร้างมาเก่าแก่แต่ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เดิมวัดมีชื่อว่า วัดท่าหาด แต่เนื่องจากการเสด็จประภาสต้นของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ และได้ แวะพัก ณ. บริเวณลานวัดและวัดได้มีต้นพิกุลขึ้นอยู่มากมายและส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดจาก วัดท่าหาด มาเป็นวัดพิกุลงาม จนถึงปัจจุบัน คราเมื่อเสด็จพระองค์ได้พระราชทานเครื่องสังราชูปโภคเพื่อเป็นที่ระลึกกับทางวัดด้วยซึ่งจัดแสดงมาจนทุกวันนี้ และวัดพิกุลงามนั้นจัดว่าเป็นวัดพีวัดน้องกับวัดปากคลองมะขามเฒ่าเนื่องจากว่า เมื่อครั้งกาลก่อนหลวงปู่ศุขได้เคยมาปักกลดอยู่ในบริเวณวัดนี้ด้วยก่อนจะเดินทางไปวัดปากคลองจึงถือเป็นวัดพี่วัดน้องโดยการตักบาตรเทโวแต่ละปีจะสลับกันจัดปีละครั้ง และวัดพิกุลงามนั้นยังมีฝูงลิงแสมหลายร้อยตัวอาศัยอยู่ในบริเวณวัดจึงจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดชัยนาท

ไม่ระบุชื่อ : โพสต์เมื่อ 10 ม.ค. 55 เวลา 15:30 น.     [แก้ไข]

สถานที่ที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบรมธาตุ

http://thailand.kapook.com/place.php?latlng=15.160651,100.151555

ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center
http://thailand.kapook.com/place.php?latlng=15.160651,100.151555
แผนที่วัีดที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2554 และแผนที่ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการฉลองเทศกาลปีใหม่

ไม่ระบุชื่อ : โพสต์เมื่อ 2 ม.ค. 55 เวลา 22:43 น.     [แก้ไข]

สถานที่ที่เกี่ยวข้อง : วัดสระแก้ว

สถานที่ตรงตำแหน่งนี้เป็น วัดสระแก้ว เลขที่ 22 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()